Железария, В и К оборудване, лакове и бои - магазини в Кърджали