Интернет доставчици в Ракитово

ДЕЙМОС

Телефон: 0885121605

Ракитово, ул. Христо Ботев 3А

Деймос ЕООД е кабелен оператор, предлагащ телекомуникационни услуги за предаване на телевизия и интернет на територията на община Ракитово, Област Пазарджик. Деймос ТВ е компания, ориентирана към потребностите на клиентите от висококачествени услуги.

Телефон: 034 448 330

Адрес: Пазарджик, Константин Величков 20

Телефон: 034 448473

Адрес: Пазарджик, Отон Иванов 9

Телефон: 034 446 010

Адрес: Пазарджик, Цар Шишман 24

Телефон: 034 448 330

Адрес: Пазарджик, Цар Шишман 7А