Информационни и справочни услуги в България

Телефон: 02 963 40 33

Адрес: София, Университетска 10А

Телефон: 02 986 96 96

Адрес: София, Г. С. Раковски 132А ет. 1 ап. 1

Телефон: 02 9549793

Адрес: София, Люлин планина 46

Телефон: 02 9718136

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 133, БИЦ-Изот, офис 617