Повече инфо:

 • АВСД ИНЖЕНЕРИНГ

  телефон:
  038 668718
  адрес:
  Хасково, жк. Болярово, ул. Индже войвода, бл. 2 ап. 2

  Геоложки пручвания и сондажни работи за рудни и нерудни полезни изкопаеми. Инженерно геоложки и хидрогеоложки сондажи и кладенци. Изграждане на наблюдателни пиезометри контролно измервателни системи и изливни пилоти за укрепване на сгради и свлачища.

фирма АВСД ИНЖЕНЕРИНГ
фирма АВСД ИНЖЕНЕРИНГ, раздел Инженерингова дейност
 • Геоложки пручвания.
 • Сондажни работи за рудни полезни изкопаеми.
 • Сондажни работи за нерудни полезни изкопаеми.
 • Инженерно геоложки и хидрогеоложки сондажи и кладенци.
 • Изграждане на наблюдателни пиезометри.
 • Контролно измервателни системи.
 • Изливни пилоти за укрепване на сгради и свлачища.

 

ЗАТВОРИ

Легенда

Плащане с карти
Приспособления за бебета
Паркиране
Позволено за деца
Достъп за инвалиди
Позволено за дом.любимци
Отворено 24 часа
Климатик
Отворено 7 дни в седмицата
Wi-Fi Зона
Домашни посещения
Интернет достъп
Доставка
Комуникативно местоположение