Стъкло за промишлени и лабораторни нужди и стъклен амбалаж - производство и търговия в Добрич