Хотели в Търговище

Телефон: 0601 63805

Адрес: Търговище, Екзарх Йосиф 17

Телефон: 0601 61673

Адрес: Търговище, Г.С.Раковски 41

Телефон: 0601 62533

Адрес: Търговище, Епископ Софроний 28

Телефон: 0601 66612

Адрес: Търговище, бул. 29 - ти януари 16

Телефон: 0601 66 800

Адрес: Търговище, ул. Стефан Караджа 13

Телефон: 0601 66900

Адрес: Търговище, Стефан Караджа 13

Телефон: 0601 62220

Адрес: Търговище, Тракийско шосе

Телефон: 0601 64162

Адрес: Търговище, Запад бл. 29 вх. Б