Хосписи

Хоспис- това не е просто дом за стари хора.Това е социално заведение, грижещо се не само за физическите нужди на домуващите а и за техните духовни потребности.

Основна идея на хосписите е да се облекчи физическата и духовна болка и страдание като се оказват специализирани и комплексни грижи за пациенти в напреднал стадий на нелечимо заболяване.

И не само..... Имайки предвид емигрантската вълна, която залива страната ни през последните години, доста хора, оставят  възрастните си родители. Макар и здрави, някои от тях предпочитат  да прекарат старините си в приятна компания на други хора от третата възраст, в сигурна и комфортна обстановка, с осигурени медицински грижи и ежедневно поднасяна топла, прясна и вкусна храна.

За болните в хосписите се грижат лекари , рехабилитатори, медицински сестри и санитари. Грижите са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални. Фокусът е върху пациента, а не заболяването.

Един от основните принципи на този тип заведения е и запазване на достойнството на обитателите им.

Хосписите предлагат модерна и уютна обстановка. Обикновено се помещават в големи, няколко етажни къщи, с градина наоколо. Разположени са в централните части или в покрайнините, както на столицата, така и все по-често на малки населени маста, с цел спокойствието на домуващите.

Някои хосписи предлагат специална програма за обгрижване на възрастни и тежко болни хора в домашни условия. Целта е възстановяване на болния в домашни условия, без да се нарушава психическото равновесие от смяна на обстановката, и същевременно съдействие и отмяна на близките в ежедневните грижи.