Химически неорганични и органични вещества - производство в Стара Загора

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ - ГАЗ ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора, Южна промишлена зона

Месер България е представител на световноизвестния Месер и предоставя на българския пазар технически газове - втечнени и газообразни в бутилки - кислород, хелий, газове за рязане, заваряване и замразяване, както и в технологии за пречистване на води.

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ - ОФИС СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 157

Месер България е представител на световноизвестния Месер и предоставя на българския пазар технически газове - втечнени и газообразни в бутилки - кислород, хелий, газове за рязане, заваряване и замразяване, както и в технологии за пречистване на води.