Химически неорганични и органични вещества - производство в Силистра

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ - ГАЗ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА

Силистра, Промишлена Зона Запад

Месер България е представител на световноизвестния Месер и предоставя на българския пазар технически газове - втечнени и газообразни в бутилки - кислород, хелий, газове за рязане, заваряване и замразяване, както и в технологии за пречистване на води.