Химически неорганични и органични вещества - производство в Пловдив

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ - ГАЗ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. Васил Априлов 139

Месер България е представител на световноизвестния Месер и предоставя на българския пазар технически газове - втечнени и газообразни в бутилки - кислород, хелий, газове за рязане, заваряване и замразяване, както и в технологии за пречистване на води.

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ - ГАЗ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

Пловдив, Южна индустриална зона, на територията на бившия ЗЗУ

Месер България е представител на световноизвестния Месер и предоставя на българския пазар технически газове - втечнени и газообразни в бутилки - кислород, хелий, газове за рязане, заваряване и замразяване, както и в технологии за пречистване на води.