Химическа промишленост - машини и оборудване в Търговище

Телефон: 0601 97102

Адрес: Търговище, ул. Васил Петлешков ет. 3