Хигиенно-санитарна дейност в Кърджали

Телефон: 0361 60288

Адрес: Кърджали, Ген.Вл.Стойчев 2