Хазартни игри - игрални зали и казина в Велико Търново

Телефон: 062 624 009

Адрес: Велико Търново, Независимост 17

Телефон: 089 0330694

Адрес: Велико Търново, бул. България 21

Телефон: 062 604959

Адрес: Велико Търново, Васил Златарски 2

Телефон: 062 601437

Адрес: Велико Търново, Седми Юли 23 вх. В

Телефон: 062 620 533

Адрес: Велико Търново, Хаджи Димитър 2

Телефон: 062 670521

Адрес: Велико Търново, Ален мак 2А

Телефон: 087 7748899

Адрес: Велико Търново, ул. Хаджи Димитър 2

Телефон: 062 622 001

Адрес: Велико Търново, Хр.Ботев 2 вх. А