Хартия, целулоза, картон и изделия от тях - производство в Белово