Горско стопанство в Бяла

ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - БЯЛА

Бяла, В.Левски 15

Държавно лесничейство, горско стопанство - Бяла.

Телефон: 0817 73462

Адрес: Бяла, В.Левски 119

Телефон: 0817 71720

Адрес: Бяла, Панайот Волов 16