Голф в България

Телефон: 02 9708600

Адрес: София, Изгрев, ул. Антон Павлович Чехов 69

Телефон: 0887/528217

Адрес: Сливен, Индустриален, Банско шосе

Телефон: 02 9024100

Адрес: Правец, Езерото 8

Телефон: 0725 68 888

Адрес: Равно Поле, общ. Елин Пелин, п.к. 2129

Телефон: 07120 3043

Адрес: Долна Баня, Търговска 184

Телефон: 0724 83530

Адрес: Ихтиман, 6 септември 1