Геоложки проучвания в България

СТИВ 88 - ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Телефон: 0888372986; 024412693

София, бул. Симеоновско шосе 85

Извършване на хидрогеоложка дейност, геоекологични проучвания, инженерни анализи за строежи на сгради и съоръжения. Стив 88 ЕООД е Вашият верен помощник в изготвянето на проекти, експертизи, сондажи и проучвания, изцяло свързани с геологията.

Телефон: 02 9361187

Адрес: София, ул. Братия 13

Телефон: 064 801537

Адрес: Плевен, Ал.Стамболийски 1А

Телефон: 0887564239

Адрес: София, Свобода бл. 39 вх. В ап. 66

Телефон: 02 846 21 19

Адрес: София, Яворов бл. 2 ет. 4

Телефон: 02 832 38 45

Адрес: София, ул. Опълченска 102

Телефон: 02 963 32 44

Адрес: София, Лозенец ул.Лале 4

Телефон: 054 800 316

Адрес: Шумен, Съединение 109, офис 13

Телефон: 089 7999767

Адрес: Бургас, Александър Велики 48