Геоложки проучвания в Асеновград

Телефон: 0331 62420

Адрес: Асеновград, Индустриална зона ул. Божидар Икономов 19