Газостанции и метан-станции

Природният газ (метан) и газ „Пропан-бутан’ сега са най-разпространената алтернатива на течни горива в нашата страна.

Основното им предимство е, че са по-евтини в сравнение с бензина и дизеловото гориво. Недостатък е, че са по-взривоопасни от тях и изискват допълнителни разходи за монтирането на горивни уредби за тях в автомобилите. Тези разлики обаче се изплащат на собствениците им от разликата в цените за няколко десетки хиляди километра. Това е изгодно за транспортните фирми.

У нас газ „Пропан-бутан„ се разпространява най-вече чрез бензиностанциите, които имат и допълнително монтирани колонки за зареждане с него.

Трябва да се отбележи, че бензиностанциите в страната са разположени в гъста мрежа по основни и второстепенни пътища, в почти всички населени места с малки изключения за махали и почти необитаеми селища в планините. Пропан-бутанът се предлага на бензоколонки, наред с няколко вида бензин и дизелово гориво.

Метан-станциите са по-слабо разпространени, защото монтажът на уредба за метан е сравнително скъпо капиталовложение и още, самата станция трябва да отговаря на допълнителни изисквания, които не са съвместими с бензиностанциите.

Метанът се съхранява в резервоари под налягане. За целта се използват мощни компресори, които нагнетяват газта. Подобни компресори се използват и на колонката за зареждане на автомобила. При метан-станциите възникването на взривоопасна обстановка е много по-рисково отколкото при другите горива, защото той се съхранява под налягане и е много по-лек от въздуха.

За това метан-станциите са изградени самостоятелно. На някои от тях се предлага и пропан-бутан, но не и течни горива.

Въпреки всичко това със сигурност може да се твърди, че мрежата за разпространение на газови горива в страната е почти колкото тази за течни горива.