Фураж и фуражни компоненти - производство и търговия в Пазарджик

ИСАВ - 1

Телефон: 034442522

Пазарджик, ул. Мильо Войвода 15

Проектираме и изграждаме до ключ - фуражни заводи, мелници, оризарни, гранулиращи линии, пневмотранспортни и аспирационни инсталации, силозни стопанства и др. Нашите заводи са напълно механизирани и автоматизирани, управлявани от компютърна система.