Фураж и фуражни компоненти - производство и търговия в Девня

ДЕКАФОС

Девня, административна сграда на Агрополихим

ДЕКАФОС ЕАД е основен производител на фуражни фосфати. Основни продукти: дикалциев фосфат / грану; иран/и монокалциев фосфат/ гранулиран/. Висока биологична усвоимост и разтворимост.