Фондации в България

ФОНДАЦИЯ БЪЛГAРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ

Телефон: 0878567620

София, бул. Васил Левски 33

Организацията работи в областта на равенството между половете, домашното насилие, антидискриминацията и репродуктивните права. Изготвя изследвания, анализи и проектозакони, провежда обучения, консултации, кампании и лобира за законодателни промени.

ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА

Карлово, ул. В. Караиванов 36

БИОСЕЛЕНА е Фондация за Биологично Земеделие. Биоселена подпомага и развива биологичното земеделие във България. Фондацията извършва технически консултации във биологични ферми. Подготвя ферми и предприятия за сертифициране.

ФОНДАЦИЯ ЩЕДРОСТ КЛОН БУРГАС

Бургас, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ул. ШАР ПЛАНИНА 23 ет. 7

Фондация с общественополезна дейност. Член на Департамента на ООН по икономическите и социални въпроси.

Телефон: 02 980 91 07

Адрес: София, Александър Стамболийски 47 ет. 3 ап. 9

Телефон: 0897 823 517

Адрес: Пловдив, 6 септември 152

Телефон: 032 633370

Адрес: Пловдив, Велико Търново 13

Телефон: 02 855 00 75

Адрес: София, Коломан 1 вх. А