Филателия и нумизматика в България

Телефон: 052 659 088

Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик 3-5

Телефон: 05106 757

Адрес: Аврен, Й.Ноев 94

Телефон: 082 823289

Адрес: Русе, Олимпи Панов 14, Търговски център Евас, филателен

Телефон: 02 814 50 69

Адрес: София, Сан Стефано 15 вх. 1

Телефон: 032 653943

Адрес: Пловдив, Софроний Врачански 11