Енергийна ефективност в Севлиево

АББ България ЕООД - Клон Севлиево

Севлиево, ул. Никола Петков 32

Завод Авангард е създаден през 1962 г. и става част от концерна ABB през 1996 г., с производствена площ от 14 600 кв.м., а през 2013 приема името АББ България ЕООД - Клон Севлиево.