Енергетика в Търговище

Телефон: 0601 67200

Адрес: Търговище, ул. Паисий