Енергетика в Козлодуй

ЕНЕРГОМОНТАЖ АЕК

Козлодуй, площадка на АЕЦ-Козлодуй ЕАД

Проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката (конвенционална и ядрена), промишленото и гражданско строителство, монтаж на метални конструкции и електрически съоръжения.

Телефон: 0973 89414

Адрес: Козлодуй, площадка АЕЦ Козлозуй

Телефон: 0973 80242

Адрес: Козлодуй, Площадка на АЕЦ Козлодуй

Телефон: 0973 80290

Адрес: Козлодуй, 1 бл. 27

Телефон: 0889 519392

Адрес: Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй