Електронни елементи в Кюстендил

Телефон: 078 552219

Адрес: Кюстендил, Васил Левски 1

Телефон: 078 526030

Адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител 342

Телефон: 078 526326

Адрес: Кюстендил, Цар Освободител 342