Електронни елементи в България

Телефон: 064 822822

Адрес: Плевен, Димитър Константинов 23А

Телефон: 046 669344

Адрес: Ямбол, Крали Марко 82

Телефон: 0973 80369

Адрес: Козлодуй, 2 бл. 72

Телефон: 082 875072

Адрес: Русе, бул. Цар Освободител 13

Телефон: 078 552219

Адрес: Кюстендил, Васил Левски 1

Телефон: 073 884980

Адрес: Благоевград, бул. СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 9

Телефон: 076 603539

Адрес: Перник, Враца 20

Телефон: 089 4832126

Адрес: Пловдив, ул. Дюлево 2