Електроматериали и кабели в Сливен

Телефон: 044 622 681

Адрес: Сливен, Стефан Караджа 8

Телефон: 044 624 305

Адрес: Сливен, Сливница 13А

Телефон: 044 667573

Адрес: Сливен, Българка бул. Стефан Стамболов бл. 72 ет. партер

Телефон: 044 625 295

Адрес: Сливен, Индустриална зона Запад, Старозагорско шосе