Електрически машини и съоръжения в Велико Търново

Телефон: 062 641 963

Адрес: Велико Търново, ул. Никола Габровски 73

Телефон: 062 605 036

Адрес: Велико Търново, Н.Габровски 39 вх. Б

Телефон: 062 600 985

Адрес: Велико Търново, Вела Пискова 20

Телефон: 062 670644

Адрес: Велико Търново, Мария Габровска 2А ет. 3