Експертна дейност и оценки в Варна

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

ЕСТИМА КМ - ОФИС ВАРНА

Варна, ул. Страхил Войвода 14

Извършване на технически надзор с лицении за повдигателни съоражения и асансьори. Ние сме нотицифиран орган за оценяване на съответствието на асансьори и предпазни устройства за асансьори.

Телефон: 088 8921797

Адрес: Варна, ул. Одрин 11 вх. 1 ет. 2 ап. 4

Телефон: 0896 607 869

Адрес: Варна, ул. БИТОЛЯ 11 ет. 3 ап. 5

Телефон: 087 8889908

Адрес: Варна, Мария Луиза 8 ет. 4 ап. 4

Телефон: 087 7385799

Адрес: Варна, ул. Георги Живков 19 вх. 1 ет. 1

Телефон: 052 383 631

Адрес: Варна, Студентска 1, ТУ-Варна проф.дтн. Руси Русев

Телефон: 02 960 79 12

Адрес: София, Университетски парк 1

Телефон: 088 7442020

Адрес: Варна, Добротица 20