Домове за възрастни хора в Велико Търново

Телефон: 062640883

Адрес: Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов 3