Домове за възрастни хора в Стара Загора

ХОСПИС-ЛЕК

Телефон: 042988354; 0888925060

Стара Загора, ул. Армейска 11, сградата на бившата ВМИ поликлиника, ет. 2

Комплексна грижа за пациентите. Непрекъснато наблюдение и грижи от квалифициран медицински персонал. Рехабилитация и лечебна физкултура при всички заболявания. Подходяща рехабилитация след мозъчен инсулт, цени на престой на посочените телефони.

Телефон: 041112316

Адрес: Стара Загора, Старозагорски минерални бани

Телефон: 042 605 436

Адрес: Стара Загора, Бешбунар ул. Хан Аспарух 47 ет. 2 ап. 24

Телефон: 0885603853

Адрес: Стара Загора, общежитията на ДИПКО

Телефон: 0889899080

Адрес: Стара Загора, ул. Самарско знаме 11