ДКЦ - поликлиники в България

Телефон: 0848 72033

Адрес: Кубрат, Цар Борис I 22

Телефон: 064 840965

Адрес: Плевен, Панега 28

Телефон: 058 580333

Адрес: Добрич, Хр.Смирненски 2

Телефон: 042 615 000

Адрес: Стара Загора, Васил Априлов 12А

Телефон: 032 643 783

Адрес: Пловдив, Кутловица 1

Телефон: 02 9926414

Адрес: Лозен, Съединение 127