ДКЦ - поликлиники в България

Телефон: 0457 2 21 80

Адрес: Нова Загора, Петър Бакалов 1

Телефон: 032 951 660

Адрес: Пловдив, Васил Левски 144

Телефон: 032 944358

Адрес: Пловдив, Белград 8

Телефон: 02 974 4933

Адрес: София, бул. Александър Малинов 80

Телефон: 02 9613144

Адрес: София, Симеоновско шосе 120

Телефон: 07135 2032

Адрес: Трудовец, Ал.Стамболийски 1