Диспансери в България

Телефон: 034 441 916

Адрес: Пазарджик, Болнична 15

Телефон: 02 9753535

Адрес: София, Младост 1,бул.Акад.А.Сахаров 1

Телефон: 0431 62447

Адрес: Казанлък, Маньо Стайнов 11