Диспансери в България

Телефон: 0431 62447

Адрес: Казанлък, Маньо Стайнов 11