Диспансери в България

Телефон: 0301 643 66

Адрес: Смолян, Хаджи Хр.Попгеоргиев 12

Телефон: 054 800032

Адрес: Шумен, ул. Васил Априлов 63

Телефон: 034 441 916

Адрес: Пазарджик, Болнична 15