Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в Пловдив

ДДД Услуги и ПЕСТ Контрол - ДОКТОР МОРТ

Пловдив, бул. Васил Априлов 21

ПЕСТ контрол и всички видове ДДД услуги от екипите на Доктор Морт. Унищожаваме ефективно гризачи, инсекти и патогенни организми. Одит на обекти. Индивидуален план. Прилагаме методи за поддържане на вредителите в рамките на биологичния минимум.

ДЕЗИН ХИМ

Пловдив, ул. Маяковски 22

Дезин Хим предлага професионални дезинфекционни препарати съобразени с всички последни изисквания на МЗ. Нашите продукти намират приложение във всички отрасли на промишлеността и селското стопанство.

Телефон: 087 8701088

Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов 39

Телефон: 088 871 24 76

Адрес: Пловдив, ул. Белица 31 ет. 6 ап. 11

Телефон: 032 645822

Адрес: Пловдив, Кръстьо Раковски 21