Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в България

Телефон: 088 5800594

Адрес: Пловдив, ул. Младежка 27 вх. А

Телефон: 052 460187

Адрес: Варна, ул. Александър Дякович 18 ет. 1 ап. 3

Телефон: 0893 694 200

Адрес: Благоевград, Еленово бл. 167 ет. 2 ап. 6