Детски градини в Твърдица

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА РАКЕТА (ЦДГ)

Твърдица,

За децата се грижи високо квалифициран персонал от учители, възпитатели и медицински специалисти.