Детски градини в Твърдица

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА РАКЕТА (ЦДГ)

Твърдица,

За децата се грижи високо квалифициран персонал от учители, възпитатели и медицински специалисти.

Телефон: 044 672 752

Адрес: Сливен, Речица ул. Тодор Асенов 13