Детски градини в Батак

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 3 МАРТ (ЦДГ)

Батак, Иван Вазов 10

ЦДГ Трети март се намира в уникален, екологично чист район, съхранила слънце, добродетелност и духовна светлина. Детската градина вижда своето утвърждаване като иновационна институция, която възпитава децата в мултиетническа среда, развива талантите.