Детски градини в Костинброд

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ (ЦДГ)

Костинброд, Лилия 2

Целодневно за децата се грижат висококвалифицирани преподаватели със специализация и клас квалификация. Осигуряваме целодневен медицински контрол. Менюто покрива всички съвременни изисквания за здравословна, питателна и разнообразна храна.

Телефон: 089 7910643

Адрес: Костинброд, ул. Александър Стамболийски 25