Държавни институции в Сандански

Телефон: 0746 30660

Адрес: Сандански, пл. Македония 57

Телефон: 0746 30542

Адрес: Сандански, Македония 28