Държавни институции в Разград

Телефон: 084 662979

Адрес: Разград, Независимост 2

Телефон: 084 642209

Адрес: Разград, шосе за Търговище

Телефон: 084 661645

Адрес: Разград, Бели Лом 37А, п.к. 88

Телефон: 084 622686

Адрес: Разград, Априлско въстание 19

Телефон: 084 617102

Адрес: Разград, Независимост 1