Държавни институции в Петрич

Телефон: 0745 66596

Адрес: Петрич, Борис III 11

Телефон: 0745 60363

Адрес: Петрич, Цар Борис III 28