Държавни институции в Казанлък

Телефон: 0431 63681

Адрес: Казанлък, П.Хилендарски 14

Телефон: 0431 62437

Адрес: Казанлък, Княз Ал.Батенберг 4

Телефон: 0431 64267

Адрес: Казанлък, Инж.Феликс Вожели

Телефон: 0431 62737

Адрес: Казанлък, Отец Паисий Хилендарски 16

Телефон: 0431 6 25 09

Адрес: Казанлък, Кн. Ал. Батенберг 4 ет. 5