Държавни институции в България

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Първомай, Освобождение 4

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи, прокурорите от Районна прокуратура участват в граждански дела.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Девня, Приморски 5

Изпълнителна агенция Морска администрация организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства, организира и провежда изпити за правоспособност от морски лица. Издава документи.

Телефон: 052 617897

Адрес: Варна, Независимост 1

Телефон: 066 808807

Адрес: Габрово, Възраждане 1

Телефон: 02 9655830

Адрес: София, К. Фотинов 2