Строителен надзор в Варна

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

Телефон: 052 918917

Адрес: Варна, Акация 2 ап. 1

Телефон: 052 605 406

Адрес: Варна, Кап.лейт.Тодор Соларов 37

Телефон: 052 613 285

Адрес: Варна, Христо Ботев 10

Телефон: 052 511305

Адрес: Варна, Ген.И.В.Гурко 84

Телефон: 052 633353

Адрес: Варна, Княз Николай Николаевич 34

Телефон: 052 654 984

Адрес: Варна, Вл.Варненчик 61

Телефон: 052 602353

Адрес: Варна, Неофит Бозвели 3, ет.3, офис 9

Телефон: 052 691180

Адрес: Варна, ул. Страхил Войвода 36

Телефон: 052 321086

Адрес: Варна, Княз Борис I 137