Компютърни и информационни системи в Велико Търново

Телефон: 062 602 404

Адрес: Велико Търново, Велчо Джамджията 1

Телефон: 088 8528003

Адрес: Велико Търново, П. Яворов 34

Телефон: 062 600 393

Адрес: Велико Търново, Марно поле 16Б

Телефон: 0888 470790

Адрес: Велико Търново, ул. Седми Юли 23

Телефон: 062 635 920

Адрес: Велико Търново, К.Паница 2 бл. 3 вх. Д ет. 7 ап. 21